تبلیغات
هنر ، گرافیگ ، چاپ - کالیبراسیون سیستم های چاپ
شنبه 23 مهر 1390

کالیبراسیون سیستم های چاپ

   نوشته شده توسط: DoNy    

امروزه سیستم ها و تکتولوژیهای چاپ با توجه به کاربر و کاربرد نهایی بسیار متنوع میباشند. با این حال سیستم های مدیریت رنگ به منظور کنترل کیفی رنگ نهایی تا حد زیادی مشابه میباشند.  با بهره جویی از سیستم های مدیرتICC  رنگ میتوان کیفیت رنگ نهایی را تا حد زیادی بهبود داد.
کالیبراسیون انواع  سیستم های چاپ به عنوان بخشی از خدمات ارائه شده توسط شرکت پیگمان تهران به صورت انجام مشاوده و یا خدمات ارائه میگردد. این خدمات برسیستم مدیریت رنگ با تعریف پروفایل های ICC برای هر یک از ادوات نمایش و چاپ رنگ میباشد. به منظور حصول نتایج مطلوب لازم است تا کلیه مراحل نمایش اندازه گیری و چاپ در یک سیستم دوباره تولید به طور کامل و با دقت مناسب تنظیم گردند. با توجه به تفاوت در ماهیت دستگاه های مختلف مانند مانیتور ها، اسکنر ها و چاپگر ها نحوه کالیبراسیون هر یک از این دستگاه های با توجه بد دقت نهایی متفاوت می باشد.
کالیبراسیون اسکنر
توصیف و کالیبراسیون اسکنر ها با استفاده از یکسری چارت های استاندارد صورت میگیرید. این چارت های استاندارد میباید با دقت مناسب ساخته شده باشند و مولفه های رنگی آنها به خوبی اندازه گیری شده باشد. در نهایت یک برنامه مدیریت رنگ یک فایل خروجی با پسوند ICC برای دستگاه مورد نظر ایجاد میگردد. این فایل توسط نرم افزار های مختلف ویرایش رنگ از جمله فتوشاپ قابل استفاده میباشد. در نهایت تصویر اسکن شده توسط این دستگاه و نرم افزار فتوشاپ وارد حلقه مدیرت رنگ میگردند. شکل زیر یک نمونه از چارت های مورد استفاده را نشان میدهد:

کالیبراسیون نمایشگر
مسئله کالیبراسیون نمایشگر بخصوص برای طراحان بسیار حائر اهمیت میباشد. مانیتور یا نمایشگر باید به نحوی تنظیم گردد تا نسخه چاپ شده نهایی اختلاف کمتری با نظر طراح داشته باشد. کالیبراسیون مانیتور همچنین یکسان بودن نتیجه نمایش داده شده در مانیتور های مختلف را تضمین کند که بسیار مهم میباشد. در یک سیستم مدیریت رنگ یک نمایشگر توسط یک پروفایل ICC که شاخص خصوصیت رنگی نمایشگر میباشد توصیف و در سیستم نمایش رنگ تعریف میگردد. شکل زیر نحوه کالیبراسیون یک نمایشگر را نشان میدهد:

کالیبراسیون دستگاه چاپ
خروجی سیستمهای نمایش رنگ در اغلب مواقع نمونه های چاپ شده میباشد. بنا بر این مشکلات عدم استفاده صحیح از سیستم های مدیریت رنگ معمولا در این مرحله به عنوان نتیجه کل فرایند نمایان میگردد. ذکر این نکته ضروریست که عدم حصول نتیجه دلخواه نتها به دلیل کالیبراسیون نامناسب سیستم چاپ نیست. با این حال تنظیم و توصیف سیستم چاپ از اهمیت زیادی برخوردار است.
کالیبراسیون و تنظیم یک چاپگر با اندازه گیری طیفی یکسری نمونه استاندارد صورت میگیرید. اندازه گیری نمونه های استاندارد توسط یک اسپکتروفتومتر که توانایی اندازه گیری نمونه های زیاد را دارد صورت میگرد. شکل زیر نحوه اندازه گیری یک چارت استاندارد را توسط یک اسپکتروفتومتر نشان میدهد.

در نهایت یک پروفایل ICC توسط یک نرم افزار مدیریت رنگ صورت میگیرد که شاخصی از توانایی سیستم چاپ شما در تولید محدوده رنگی خاص آن دستگاه میباشد.
تکمیل فرایند مدیریت رنگ
اکنون که تمامی دستگاه های اندازه گیری، پردازش و سیستم چاپ به طرز صحیح در یک سیستم مدیریت رنگ تعریف شده اند با استفاده از یک نرم افزار که مجهز به سیستم مدیریت رنگ ICC  میباشد میتوان این دستگاه ها را به طرز صحیح به یکدیگر متصل کرد. برای هر تصویر ابتدا نمونه اسکن شده با بکارگیری پروفایل ICC تعریف شده برای اسکنر به طور صحیح در یک سیستم مستقل رنگی تعریف میگردد. تصویر استاندار شده اکنون بر روی مانیتور کالیبره شده به طرز صحیح و واقعی نمایش داده میشود. پس از ویرایش، تصویر نهایی با پروفایل مناسب برای چاپگر نهایی ذخیره میگردد و با کیفیت مناست چاپ میگردد. در صورتی که مراحل مدیریت رنگ با دقت مناسب صورت گیرد هیچ نوع تنظیم اضافه ای در سیستم چاپ نهایی نیاز نمی باشد. سیستم چاپ میتواند چاپ افست، دیجیتال و یا هر سیستم چاپ دیگری میتواند باشد.

آخرین به روز رسانی در سه شنبه 03 آذر 1388 ساعت 12:27